Personvernerklæring

Personvernerklæring om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om kunder og besøkende til vårt nettsted. Vær oppmerksom på at vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: TerraHost AS
Databehandler(e): TerraHost AS, Stripe

TerraHost er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Informasjonen lagres på servere som eies og driftes av TerraHost, med følgende unntak:

1. Ved betaling med kredittkort lagres dine kredittkortopplysninger hos Stripe.com som er PCI-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form overfor TerraHost.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som TerraHost samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i våre Avtalebetingelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling og administrasjon av våre tjenester lagret.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i vårt kontrollpanel. Informasjon som er lagret i forbindelse med epostkorrespondanse er også tilgjengelig her.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. TerraHost lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Utlevering av data

Ved begjæring om utlevering av data vil TerraHost alltid kreve at en rettsordre foreligger før så finner sted. TerraHost vil aldri svare på begjæringer om utlevering av data utenfor Norge.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

  • TerraHost AS
  • Klinestadmoen 10
  • 3241 Sandefjord
  • NO 995 474 921 MVA

  • Salg

  • Kundeservice
back to top